Kwaliteit

Mobilisatie van de onderrug door een fysiotherapeut
Logo van Sento

Kwaliteit

Mobilisatie van de onderrug door een fysiotherapeut
Logo van Sento

Kwaliteit

Kwaliteitsregister Keurmerk Fysiotherapie

Alle fysiotherapeuten zijn aangesloten bij het Keurmerk Fysiotherapie. Hierdoor weet je als patiënt zeker dat de kwaliteit van de fysiotherapeuten continue hoog is omdat ze elk jaar moeten voldoen aan de opleidingseis om in het Keurmerk Fysiotherapie te mogen blijven. Voor meer informatie over Keurmerk Fysiotherapie kan je kijken op www.keurmerkfysiotherapie.nl

Pluspraktijk Sento Medical Amsterdam
Sento Medical is sinds 29 mei 2013 gecertificeerd als Plus praktijk voor  Zilveren kruis, Menzis en De Friesland.Pluspraktijken zijn fysiotherapiepraktijken die niet alleen voldoen aan alle kwaliteitseisen van Keurmerk Fysiotherapie maar ook een stapje verder gaan: door maximaal transparant te zijn over de zorg die geleverd wordt, met aanvullende programma’s en aantoonbare kwalitatief doelmatige zorg.

Kenmerken:

* Standaardprocedure voor het vastleggen en in kaart brengen van de klachten
* Maximale transparantie in de geleverde zorg
* Innovatief en ondernemend binnen de zorg
* Leveren aantoonbare, inzichtelijke kwalitatief doelmatige zorg
* Deskundigheid van de fysiotherapeuten
* Goede resultaten van klant-tevredenheidsonderzoeken
* Goede bereikbaarheid
* Ruime openingstijden
* Korte wachttijd/ Flexibel