Tarieven en voorwaarden

Physiotherapy Amsterdam Sento Medical.
Logo van Sento

Tarieven en voorwaarden

Physiotherapy Amsterdam Sento Medical.
Logo van Sento

Tarieven en
voorwaarden

Sento Medical fysiotherapie & Manuele therapie heeft contracten met alle zorgverzekeraars van Nederland.

Kijk voor uw eerste bezoek in uw polisvoorwaarden of u verzekerd bent voor fysiotherapie en voor hoeveel behandelingen.

Bent u aanvullend verzekerd, dan declareren wij de behandelingskosten rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Heeft u geen aanvullende verzekering of overschrijdt u het maximaal aantal vergoede behandelingen? Dan kunt u direct na uw fysiotherapie behandeling betalen of kunnen wij u een factuur sturen van de door u verkregen behandeling(en).

BETALINGSVOORWAARDEN:

Betaling van behandelingen fysiotherapie dient te geschieden binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn zal een herinnering worden verstuurd. Indien de betaling na deze termijn nog niet is voldaan, wordt er na 14 dagen een aanmaning verzonden. Als deze aanmaning niet tijdig wordt betaald, zullen er incassomaatregelen worden genomen. Alle incassokosten komen ten laste van de patiënt.

Tarieven fysiotherapie & manuele therapie 2024*

Prestatie code

Omschrijving

Tarief

1000

Reguliere zitting fysiotherapie

€ 45,00

1001

Zitting fysiotherapie aan huis

€ 60,00

1200

Zitting manuele therapie

57,50

1201

Zitting manuele therapie aan huis

€ 72,50

1400

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

60,00

1864

Screening, intake en onderzoek (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie)

60,00

1870

Intake en onderzoek na verwijzing

60,00

1871

Intake en onderzoek na verwijzing aan huis

75,00

1960

Niet nagekomen afspraak fysiotherapie

Conform bovenstaande tarieven

*Onze tarieven worden jaarlijks bijgesteld, ook in 2025 kunnen de tarieven wijzigen.

Voorwaarden
Klik hier om de voorwaarden te bekijken

Huisreglement
Klik hier om het huisregelement te bekijken

Klachten regeling
Klik hier om de klachten regeling te bekijken

Privacy reglement
Klik hier om het privacy statement te bekijken.

Keurmerk Fysiotherapie
Klik hier om het Keurmerk data verzameling te bekijken

Plus privacy reglement
Klik hier om de klachten regeling te bekijken