Privacy policy

Spa / Private Spa | Sento Amsterdam
Logo van Sento

Privacy policy

Spa / Private Spa | Sento Amsterdam
Logo van Sento

Privacy policy

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

SENTO Spa and Health Club kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van SENTO of CLUBMARNIX, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contact-of inschrijfformulier aan SENTO verstrekt. SENTO kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw geboortedatum
 • Uw IP-adres
 • Uw pasfoto

Wanneer u een overeenkomst aangaat waar een betaling bij inbegrepen is, gebruikt SENTO ook uw IBAN-nummer. Ook wordt door het gebruik van de Sento of ClubMarnix pas (na aankoop van een abonnement) uw bezoeken aan onze club bijgehouden. Bij verwerking van persoonsgegevens die gebruikt worden voor marketing wordt er toestemming aan u gevraagd. Denk hierbij aan e-mailadres voor aanbiedingen en een nieuwsbrief. Ook kan na uw toestemming, uw trainingsschema in de app Virtuagym worden gezet, waardoor wordt bijgehouden wat uw vorderingen zijn.

Hoe verzamelt u mijn gegevens?

We verzamelen informatie op drie manieren: wanneer u ons informatie verstrekt (dmv het invullen van een inschrijfformulier), wanneer u onze website gebruikt en wanneer u dmv uw pas incheckt bij Sento.

Sommige persoonlijke gegevens verzamelen we alleen als u deze aan ons verstrekt. Dat kan gaan om uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en als u onze producten koopt, uw betalingsgegevens. Dit kan gebeuren als u:

 • Een product of een dienst van ons afneemt;
 • Informatie over producten aanvraagt;
 • Deelneemt aan een enquête

Deze informatie wordt gebruikt om onze dienst te verlenen en met u in contact te komen betreffende een reservering of lidmaatschap. Ook kan uw e-mailadres gebruikt worden om u de meest relevante aanbiedingen en acties te kunnen sturen, MITS u hier toestemming voor hebt gegeven.

Als u onze website bezoekt, worden veel gegevens automatisch verzameld via het gebruik van cookies.

Wat doen cookies?

Wanneer u de website van SENTO (www.sento.nl) bezoekt, komt u in contact met cookies en anonieme identificatiemiddelen. Deze worden gebruikt om ervoor te zorgen dat u efficiënt kunt navigeren tussen de pagina’s, maar ook om bij te houden hoe u de website gebruikt en zelfs om advertenties aan u aan te passen zodat u relevantere inhoud te zien krijgt. Zie voor meer informatie over cookies de volgende website: www.allaboutcookies.org.

Welk type cookies worden er gebruikt op deze website?

Sento maakt uitsluitend gebruik van technische en analytische cookies. Er wordt geen gebruik gemaakt van marketingcookies.

1- Technische cookies zijn nodig voor een juiste werking van bepaalde delen van de website. Onder deze categorie vallen zowel tijdelijk als permanente cookies. De site zou niet goed of helemaal niet werken zonder deze cookies, daarom worden ze altijd gebruikt.

2- Analytische cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe u onze site gebruikt. Deze informatie kan worden gebruikt om de website te verbeteren en de werking te controleren. De cookies verzamelen anonieme informatie over uw activiteiten op onze site, inclusief de pagina’s die u bezoekt en de webpagina die u naar onze site heeft verwezen. Dit betekent dat deze informatie niet is terug te leiden naar u.

3- Marketing cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe u websites gebruikt, welke trefwoorden u hebt gebruikt en welke websites u heeft bezocht. Op basis hiervan kan het aanbod van producten en diensten beter op u afgestemd worden. (Sento maakt op dit moment geen gebruik van marketingcookies)

Waarom heeft SENTO deze gegevens nodig?

We gebruiken deze gegevens om onze producten en services te verbeteren, ondersteuning te bieden, meldingen te tonen en om aanbiedingen en acties te verzenden. We gebruiken gegevens waardoor u kunt worden geïdentificeerd (persoonsgegevens genoemd) voor het volgende:

 • U in staat stellen producten te kopen, toegang te krijgen tot onze faciliteiten en deel te nemen aan aangeboden activiteiten
 • U informatie te verstrekken over nieuwe en bijgewerkte producten en services, en andere informatie waar u om hebt gevraagd
 • U nieuwsbrieven, informatieve e-mails of andere informatie over SENTO te sturen en u passende aanbiedingen te tonen. (MITS hiervoor toestemming is gegeven)

We gebruiken gegevens waardoor u niet kunt worden geïdentificeerd (niet-persoonsgegevens genoemd) voor diverse doeleinden, zoals het verbeteren van onze producten en services. We kunnen niet-persoonlijke gegevens bijvoorbeeld gebruiken voor het aanmaken van anonieme gegevensprofielen en het aanbieden van gesegmenteerde marketing, voor het genereren van statistische gegevens, om onze huidige producten te verbeteren en te beheren en nieuwe producten te maken.

Hoe lang bewaart SENTO persoonsgegevens?

SENTO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden dus niet langer bewaard dan wettelijk verplicht of noodzakelijk. Wanneer de bewaartermijn van uw gegevens is verstreken worden uw gegevens veilig verwijderd.

U hebt het recht ons te vragen uw gegevens te verwijderen. Indien dit wettelijk mogelijk is doen we dit zo snel mogelijk voor u, in ieder geval binnen 4 weken. Wanneer uw persoonsgegevens aan derde partijen zijn verstrekt, mag u aan SENTO vragen om, wanneer dit mogelijk is, de verwijdering van uw persoonsgegevens ook bij deze derde partijen te bewerkstelligen.

Deelt SENTO mijn gegevens met derden?

We kunnen uw persoonlijke gegevens uitsluitend delen in de volgende omstandigheden:

 • Wanneer dat wordt geautoriseerd door de wet of noodzakelijk is om te voldoen aan een juridisch proces;
 • Wanneer dat nodig is om de rechten of het eigendom van SENTO te beschermen en te verdedigen, inclusief de beveiliging van onze producten en services;
 • Wanneer dat nodig is om de persoonlijke veiligheid, het eigendom of andere rechten van het publiek, van SENTO of van haar gasten of werknemers te beschermen;
 • Wanneer dat verband houdt met een verkoop van onze gehele onderneming of een deel ervan.

Indien we wettelijk worden gedwongen om uw persoonlijke gegevens vrij te geven aan een derde partij, zullen wij al het commercieel redelijke ondernemen om u daarover van tevoren te informeren, tenzij dit wettelijk is verboden. Als we betrokken zijn bij een fusie, overname of verkoop van activa, zullen we ons houden aan dit Privacybeleid en alle betrokken gebruikers worden geïnformeerd als we persoonlijke gegevens overdragen aan derden of als voor persoonlijke gegevens een ander privacybeleid gaat gelden.

Welke rechten heb ik met betrekking tot mijn persoonsgegevens?

Ondanks dat we proberen zo transparant mogelijk te zijn met betrekking tot de persoonsgegevens die we van u verzamelen, kan het altijd zijn dat u vragen hebt. U hebt daarom natuurlijk het recht om ons te vragen naar de persoonlijke gegevens die we van u verwerken, het doel en de aard van de verwerking en informatie over met wie we deze gegevens delen. Ook hebt u het recht om ons op elk moment te vragen uw persoonlijke gegevens of interesseprofiel bij te werken, te corrigeren of te verwijderen. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Het kan zo zijn dat een verwijderingsverzoek in strijd is met een wettelijke bewaartermijn, ook dan nemen we contact met u op.

Uitschrijven marketingactiviteiten

U hebt te allen tijde het recht u af te melden voor de nieuwsbrieven, of andere informatie die u van ons ontvangt per e-mail. NB: onze e-mails kunnen belangrijke of nuttige informatie over onze SENTO-producten/lidmaatschappen bevatten.

Contact opnemen

SENTO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door SENTO verzamelde persoonsgegevens, vinden wij het fijn als u contact met SENTO opneemt via:

Adres : Marnixplein 1, 1015 ZN Amsterdam

Telefoon : 020-3301444

E-mailadres: office@sento.nl

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 34320659 (Kyuyo BV)

https://sento.nl is een website van SENTO Spa and Health Club.

Mocht u niet tevreden zijn nadat u contact opgenomen heeft met ons, dan heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.